Workshop /Ohlasy

Tieto tri dni boli pre mňa inšpiratívne a obohacujúce. Okrem nových vedomostí som si z workshopu odniesla i umelecké zážitky a nové priateľstvá. Rada by som poďakovala za možnosť navštíviť priestory SNG vrátane stálych a dočasných expozícií.

Program bol perfektne vymyslený aj realizovaný. Zlepšiť by sa podľa mňa dal utorkový program. Nevadilo by mi množstvo informácií a vedomostí, ale  nevyhovovalo mi, že sme celý deň zostali pasívne a statické.

Rabčanová Leona, Stredná odborná škola pedagogická Modra

 

Bolo o nás postarané po všetkých stránkach. Zobrala som si veľmi dobrý pocit, že sa takéto akcie práve vďaka ľuďom ako vy dejú, že Slovensko ešte nie je stratené aj napriek skepse z nového politického zriadenia, ktorá momentálne panuje. Zobrala som si s potešením nové kontakty, prepojili sa mi rôznorodé témy z daného obdobia slovenských dejín a oveľa viac...

Určite by som sa rada zúčastnila pokračovania projektu a budem ho odporúčať kolegom z iných škôl.

Viac by som prednášky, workshopy a aktivity zamerala na SŠ študentov, použila interaktívnejší prístup, rôznorodejšie formy učenia, dala im viac priestoru nech prejavia vlastný názor, nech si skúšajú dané veci v praxi. Tiež by som viac využila priestor SNG a jeho zbierky. V spolupráci so stredoškolskými učiteľmi sa dá vytvoriť kvalitný vzdelávací program, ktorý by najskôr prebiehal v prostredí školy, potom v Bratislave a potom by mal kontinuitu i ďalej vo vyučovacom procese, prípadne cez premietania a diskusie, ktoré sa môžu diať aj online na škole.

Určite budem s Vami naďalej rada spolupracovať, pokojne ma oslovte pri tvorbe ďalšieho ročníka. Prajem projektu nech prekvitá! Hore spomenutým témam sa venujem na hodinách UMK a seminárov konverzácií pre maturantov a velmi ma (a dúfam, že aj ich) bavia.

Mám pocit, že tým, že súčasná generácia mladých ľudí ako prvá žije od malička v digitálnom svete, má to na nich veľký dopad. Inak sa učia, inak komunikujú, inak si tvoria vzťahy. Ako pedagóg vnímam, že túto generáciu bude treba vzdelávať úplne iným spôsobom a práve témy, ktoré ste otvorili, môžu byť pre ich ďalší život kľúčové. Musíme len nájsť spôsob, ako im ich sprostredkovať alebo ako o nich s nimi komunikovať, vytvoriť dialóg. 

Dana Kratochvílová, Gymnázium Andreja Kmeťa Banská Štiavnica

 

V prvom rade by som sa Vám a celému vášmu tímu chcela poďakovať za úžasné tri dni, ktoré boli pre mňa veľmi obohacujúce, náučné a inšpiratívne. Workshop Alžbetine lekcie mi priniesol množstvo nových tém, ktoré sa zdajú byť v dnešnej dobe samozrejmosťou, avšak nie je to tak. A zároveň ma s mojimi spolužiačkami inšpiroval rozšíriť tému práv žien aj medzi naše spolužiačky. A čo sa mi ešte veľmi páčilo boli workshopy v stredu, ktoré boli za mňa geniálne. Samozrejme nemôžem zabudnúť spomenúť film Žena novej doby, ktorý som videla už po druhý raz a pozrela by som si ho opäť a takisto aj film Polnočná omša, ktorý bol veľmi silný.  Ako som spomínala nižšie, so spolužiačkami nás to veľmi inšpirovalo, takže ak by bol nejaký takýto workshop ešte, tak by sme sa určite pridali a vieme si predstaviť zaujímať sa ďalej o tieto témy a problémy.

Na záver, čo sa týka organizácie, bolo to super, vzdelaní ľudia, množstvo nových informácií, prestávky, jedlo, ale možno v utorok by som tie prednášky prepojila s nejakým aktívnym workshopom, pri ktorom by sme sa trocha rozhýbali, alebo aktívne prednášky, kde by sme len nesedeli, pretože to bolo potom už dlho sedieť. 

Michaela Opluštilová, Stredná odborná škola pedagogická Modra

 

Na tomto projekte/workshope som sa dozvedela viac informácií ako som čakala. Celý čas som sa cítila komfortne, všetky prednášky boli plné dôležitých informácií, o ktorých sme sa mali už dávno učiť v škole a rozprávať sa o týchto témach častejšie. Bolo skvelé, že sme boli v menšom počte kvôli tomu, že to pôsobilo otvorenejšie a zároveň intímnejšie. Na druhej strane som toho názoru, že by sme mali tieto informácie šíriť ďalej, po častiach, postupne, napríklad aj v školskom prostredí. Chcela by som sprístupniť dôležité informácie, ktoré sme preberali aj mojim rovesníkom. Ďakujem za možnosť zúčastniť sa Alžbetiných lekcií a dúfam, že sa tento úžasný projekt bude ďalej šíriť.

Nina Pacholská, Evanjelické gymnázium J. A. Komenského Košice

 

Tvorba a organizácia projektu tohto rozsahu určite nebola jednoduchá, a preto si vážim, na akej profesionálnej úrovni boli celé tri dni vedené. Atmosféra bola úžasná a stráviť čas v úzkom kruhu toľkých inšpiratívnych žien bol veľmi obohacujúci zážitok.

Keďže som posledných 5 rokov strávila v Banskej Štiavnici, osobnosť Alžbety Göllnerovej-Gwerkovej mi je veľmi blízka. Celý nápad tohto projektu ma hneď oslovil a išla som doň s relatívne vysokými očakávaniami, ktoré sa napokon naplnili, dokonca miestami až prekonali očakávania. Prednášky mi priblížili množstvo tém, ktoré sú mi blízke a záverečné dva workshopy boli skvelým ukončením celého trojdňového projektu. Veronika Valkovičová svojim prístupom a energiou priniesla do miestnosti uvoľnenú a otvorenú atmosféru, a s p. Natáliou Urblíkovou sme sa rovnako veľmi otvorene dotkli nesmierne dôležitej témy rodovej rovnosti. Boli nám predstavené a podané teoretické vedomosti ako aj praktické schopnosti, ktoré budeme vedieť aplikovať v blízkom vysokoškolskom štúdiu ako aj v bežnom živote.

Jediná vec, ktorú by som zhodnotila ako negatívum bolo množstvo prednášok v jeden deň. Ak by bolo možné workshop predĺžiť o pár dní a prelínať prednášky s praktickými interaktívnymi aktivitami, bolo by to menej vyčerpávajúce a dostalo by sa zapojeným jednotlivcom viac času a priestoru na vedenie diskusií, poprípade aj na praktické aktivity. 

Taktiež by som si vedela predstaviť niečo na spôsob “Alžbetine lekcie: tour”, za účelom dosahu stredných škôl celoplošne, nakoľko rôzne dôvody neumožňujú účasť v Bratislave z viacerých častí Slovenska.

Osobne mi táto skúsenosť najviac dodala inšpiráciu a motiváciu. Ako som už spomenula, byť v spoločnosti inšpiratívnych žien a opäť počuť príbeh priekopníčky modernej demokratickej ženy ma dobilo neskutočnou energiou a chuťou nelámať palicu nad našou (čím ďalej tým menej patriarchálnou) spoločnosťou.

Barbora Kerteszová, Gymnázium Andreja Kmeťa Banská Štiavnica

 

Workshopy na akcii hodnotím veľmi pozitívne. Páčilo sa mi, že témy na seba logicky nadväzovali a získali sme informácie nie len o Alžbete samej, ale aj o dobe, v ktorej žila a jej mužovi. Takisto oceňujem workshop o fundraisingu - bol pre mňa motivačný a workshop o rodovo podmienenom násilí je v dnešnej dobe, myslím si, nevyhnutný.  Čo by som vylepšila, je harmonogram - interaktívne workshopy by som prestriedala s tými, na ktorých ,,len“ počúvame, počas tretej prednášky za sebou už bolo sedenie trochu únavné. Strava, ubytovanie a priestory prednášok boli úžasné, na celej akcii som sa cítila veľmi príjemne. Prístup zo strany prednášajúcich vytvoril priateľskú atmosféru. Voľný vstup do SNG takisto veľmi oceňujem. Moje nápady: podľa mňa by nebolo zlé pri organizovaní ďalšieho workshopu v rámci propagácie osloviť influencerky venujúce sa práve témam, na ktoré je workshop zameraný, možno by to zvýšilo účasť. Prípadne usporiadať jednorázové prednášky na stredných školách po celom Slovensku, ktoré by upovedomili a navnadili študentov i učiteľov na nadchádzajúci workshop.

Celkovo som vďačná, že som sa Alžbetiných lekcií mohla zúčastniť, bol to asi najobohacujúcejší a najinšpiratívnejší workshop, na akom som kedy bola. Ak bude taká možnosť, rada by som sa zúčastnila aj budúci rok. Viem si predstaviť angažovať sa v témach ženských práv aj ďalšiu spoluprácu s vami.

Barbora Rusnáková, Evanjelické gymnázium J. A. Komenského Košice

 

Alžbetine lekcie mi dali veľa, veľa som sa priučila a zistila veci, o ktorých som ani netušila ze sa diali. Ja Vám velmi pekne ďakujem, ze som sa mohla zúčastniť tohto trojdňoveho workshopu. Inspirovala ma hlavne pani Eva Škorvanková. Ďakujem za príležitosť:)

Liliana Sovičová, Stredná odborná škola pedagogická Modra

 

Rozhodla som sa, že začnem negatívami. Premýšľam nad nimi intenzívne už viac ako týždeň, ale do dnešného dňa neviem prísť ani len na jedno.  Projekt Alžbetine lekcie nám dal veľmi veľa. S mojou kamarátkou a spolužiačkou Ninou sme sa zhodli, že toľko informácií za tak krátky čas sme sa už dlho nenaučili. Avšak vôbec nás to neprekvapilo. Vytvorili ste nám ideálne prostredie na učenie. Cítili sme sa bezpečne, vypočuté, ale v neposlednom rade rovnako dôležité.  Aj v spoločnosti vysoko vzdelaných ľudí, akými boli lektorky a lektor tohto projektu, sme mohli s ľahkosťou povedať, že aj na našom názore záleží. A verte, či nie, nestáva sa to často.

Tento fakt iba poukázal na to, že váš odborný tím bol stopercentne presvedčený o tom, čo nám prednášal. Program, ktorý ste pre nás pripravili, bol veľmi intenzívny, preto možno by ho bolo vhodnejšie rozložiť do väčšieho časového rozpätia, ale bol vystavaný s dokonalou presnosťou. Nikdy ste nestratili našu pozornosť a to sa nestáva často. 

Nakoniec už len musím podotknúť, že sme boli očarení krásnymi priestormi SNG a celá organizácie nás pozitívne prekvapila. 

A samozrejme, do projektu Alžbetine lekcie by sme sa s radosťou zapojili opäť, hoci mne už ostáva iba jeden rok strednej školy.  Ďakujem vám za úžasne strávený čas !

Lenka Koránová, Evanjelické gymnázium J. A. Komenského Košice

Workshop /Program

pondelok 15. apríl 2024

13.30 - stretnutie s účastníkmi, privítanie (A. Grusková, N. Urblíková)

14:00 - 15:30 - komentovaná prehliadka SNG a expozície slovenskej moderny s Katarínou Bajcurovou

15:30- 16:00 - coffee break (čaj, káva, bagety)

16:00 - 18:00 -  premietanie filmu Žena novej doby (64 min), diskusia a priblíženie osobnosti Dr. Alžbety Gwerkovej-Gollnerovej (Anna Grusková)

 

utorok 16. apríl 2024

9:00 - 9:15 - Alexandra Kusá: Privítanie

9:30 - 11:00 - Gabriela Kováčová-Dudeková: Dr. Alžbeta Gwerková-Göllnerová v kontexte ženských hnutí na Slovensku. Demokratická žena v čase vzniku knihy Žena novej doby

11:00 - 12.30 - Eva Škorvanková: Slovensko v čase vzniku knihy Žena novej doby a počas prenasledovania jej autorky (1939-1945)

12:30 - 14:00 obed a neformálne diskusie

14:00 - 15:30 Zsófia Kiss-Szemán: Maliar Edmund Gwerk - umelec, umenovedec i angažovaný občan ako inšpirácia pre svoju ženu

15:30 -  17:00 Miloslav Szabó - Klérofašizmus nielen v Banskej Štiavnici. Prípad bratov Viliama a Antona Riesovcov, nepriateľov Dr. Gwerkovej-Göllnerovej

17:00 - 18:00 coffee break (čaj, káva, bagety)

18:00 - 20.00: premietanie filmu Polnočná omša (88 min), lektorský úvod: Eva Filová, diskusia

 

streda 17. apríl 2024

9:00 - 12:00 - Natália Urblíková: Projekt je zmena. Workshop pre orientáciu v možnostiach získania podpory pre nové projekty

12:00 - 13:00 obed

13:00 - 15.00 - Veronika Valkovičová: Rodovo podmienené násilie a ako sa pred ním chrániť (workshop)

15:00 -15:30 - Záver pre školy a otvorenie ďalších možností orientácie v nastolených témach (A. Grusková, N. Urblíková)

 

štvrtok 18. apríl 2024

9:00 - 13.00  workshop - stretnutie užšej pracovnej skupiny, vyhodnotenie podujatia, príprava webstránky

 

Kontakt na organizátorky:
Helena Roglová - roglova.h@gmail.com, tel.: 0905971745 
Anna Grusková - annagruskova@gmail.com
Natália Urblíková - urblikovanatalia@gmail.com

 

 

Workshop /Galéria

Príchod do SNG a prvá administratíva

Privítanie a prehliadka expozície slovenskej moderny s kurátorským výkladom Kataríny Bajcurovej

Večera v SNG

Premietanie filmu Žena novej doby a diskusia s režisérkou Annou Gruskovou

Ubytovanie na lodi Gracia

Druhý deň seminára pripravený

Privítanie riaditeľkou SNG Alexandrou Kusou a diskusia o zmysle a fungovaní SNG

Prednášky nahrávala zvukárka Natália Jancová

Prednáška Gabriely Kováčovej Dudekovej

Prednáška Evy Škorvankovej

Prednáška Miloslava Szabóa

Seminár sa konal v peknom a kultúrnom prostredí novootvorenej SNG

Úvod Evy Filovej k filmu Polnočná omša

Workshop finančných zručností pre ženské projekty

Veronika Valkovičová na workshope o násilí