Umením k demokracii /Workshop pre stredné školy

15. - 17 apríl 2024 pre školy / 18. apríl 2024 pre užší tím projektu /Slovenská národná galéria, Riečna 1, Bratislava / Pripravili OZ Reminiscencie a Kreatívna Európa v spolupráci s Filmovým ústavom

 

„Byť demokratkou nie je ľahká vec, pretože znamená zodpovednosť za všetky skutky, ktoré sa musia konať vedome a dobrovoľne. Takú zodpovednosť nechce si každý človek na seba vziať, lebo je pre málo uvedomelého a nesamostatne mysliaceho človeka ľahšie poslúchať, než sa z vlastnej vôle rozhodovať.“

Alžbeta Gwerková–GöllnerováKto bola Alžbeta Gwerková-Göllnerová?

Dr. Alžbeta Gwerková-Göllnerová prišla koncom tridsiatych rokov minulého storočia do Banskej Štiavnice ako manželka známeho maliara Edmunda Gwerka. Už tento fakt vzbudzoval veľký záujem. Aká je tá, ktorú si majster po mnohých ľúbostných vzťahoch konečne vyvolil? Nepodobala sa miestnym kráskam a jej názory na úlohu ženy v spoločnosti boli v rozpore so silnejúcou klérofašistickou orientáciou slovenských politických elít. Doktorka Gwerková po štúdiu na Karlovej univerzite v Prahe a stáži na parížskej Sorbonne nútene opustila sľubne sa rozbiehajúcu kariéru po habilitácii na Komenského univerzite v Bratislave a začala učiť na banskoštiavnickom Gymnáziu Andreja Kmeťa. Bola autorkou a editorkou obsiahlej knihyŽena novej doby, zameranej na výchovu demokratickej ženy, ktorá vyšla v dvoch vydaniach. Po vzniku pronacistickej Slovenskej republiky však knihu zakázali a dištancovala sa od nej aj Živena. Dr. Gwerková sa pustila aspoň do demokratickej výchovy mládeže na Gymnáziu Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici. Vzbudzovala nadšenie svojich študentov a študentiek a nenávisť niektorých prorežimných kolegov. Po vypuknutí Slovenského národného povstania na jeseň roku 1944 sa angažovala v miestnom antifašistickom odboji, bola členkou revolučného Národného výboru. Zatkli ju a skončila v masovom hrobe v Kremničke.

Prečo projekt vznikol?

Sme obklopení množstvom digitálnych technológii, máme aplikácie takmer na všetko a žijeme často viac virtuálny než reálny život. Vieme však, že pokiaľ sa deťom a mladým ľuďom nedostávajú podnetné, mnohovrstevné a hlavne reálne vzťahy a zážitky, vyrastajú z nich často citovo plochí ľudia, neschopní empatie a hlbšej reflexie, v najhoršom prípade aj bezcitné monštrá. Chceme teda vzdelávať aj prostredníctvom umenia a emócií, ktoré prebúdza.

Inšpirácia

Inšpiráciou pre náplň workshopu je kniha Alžbety Göllnerovej–Gwerkovej Žena novej doby s podtitulom Učebnica demokracie pre ženy, ktorá na 600 stranách ponúka ženám komplexný prehľad od histórie žien, ženského umenia, cez právne rady, výchovu k demokratickému manželstvu a rodičovstvu až po telesnú kultúru ženy či návod na čistenie škvŕn.

„Tvrdíme o sebe, že sme demokratickým národom. Ale keď sa zamyslíme nad týmto tvrdením a uvedomujeme si pravý obsah demokracie, poznávame, že sme ešte veľmi vzdialení tomuto ideálu. Ústava sama demokraciu nerobí, záleží na občanoch, aby ju čo najdokonalejšie a najdôslednejšie uviedli v život. Ale aby sa nám to podarilo, musíme vedieť, kde a ako máme robiť. Pretože pri tejto prestavbe pripadá veľká úloha ženám, musíme vedieť, aká má demokratická žena byť, o čo sa má snažiť, ako má svoje schopnosti uplatniť v prospech svoj a zároveň v prospech ľudskej spoločnosti.“

Alžbeta Gwerková–Göllnerová